1. Naam van de instelling:
  Stichting Collegium Vocale Zaandam
 2. RSIN/Fiscaal nummer:
  8127.20.799
 3. Contactgegevens:
  Mimi Boesnachstraat 24
  1507 SL  ZAANDAM
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 4. Doelstelling van Stichting Collegium Vocale Zaandam:
  Het uitvoeren van hoofdzakelijk Bach cantates met het koor Collegium Vocale Zaandam, door orkest begeleid op authentieke instrumenten; en voorts al hetgeen daarmee zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van maandelijkse concerten (met uitzondering van de zomermaanden) die vrij toegankelijk zijn.
 5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
  Zie hiervoor dit document.
 6. Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: C. Brandenburg
  Secretaris: H. Beenes
  Penningmeester: I. Sohl
 7. Het beloningsbeleid
  De bestuurders van de stichting ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk uit dien hoofde.
 8. Een verslag van de activiteiten in 2020:
  Zie hiervoor onze concerthistorie, waarin alle concerten - onze enige activiteiten - staan vermeld.
 9. Balans per 31/12/2020 en staat van baten en lasten, met toelichting:
  De balans per 31/12/2020 vindt u hier.
  Het exploitatieoverzicht over 2020 vindt u hier. Gedurende de coronatijd zijn er geen concerten gegeven, de contributie is grotendeels doorbetaald.